De Helende Handen
De Helende Hand en een Luisterend Oor > Mediumschap 

Mediumschap 

  

 Wat is mediumschap?

Een medium maakt contact met onzichtbare bronnen, die we soms namen geven als "andere kant",

"ziel" (vaak overleden dierbaren),

"engel", entiteit, of simpelweg "helper",

maar die allen gemeen hebben dat ze onstoffelijk aanwezig zijn (een vorm van bewustzijn)

en dat de meesten als een soort gids helpende signalen (boodschappen) communiceren via kanalen. 

Om te beginnen geef ik als medium niet alleen bewijs uit het verleden, maar geef ook persoonlijke adviezen voor het heden.

Ik heb het dan over adviezen die voor de ontvanger ervan op precies dat moment in zijn/haar leven belangrijk zijn.

De adviezen en boodschappen zijn in mijn ervaring altijd respectvol, liefdevol en positief gericht.

En ze gaan in op de persoonlijke omstandigheden van diegene die de boodschap mag ontvangen.

Ik heb als medium een grote verantwoordelijkheid in wat ik overbreng naar de ander.

Ik maak als medium gebruik van mijn helpers die ook wel geleidegidsen genoemd worden.

Deze geleidegidsen schermen mij af voor negatieve invloeden en zij bepalen wie

(welke entiteiten) via mij mogen communiceren. 


Mentaal mediumschap. 

De geestelijke wereld brengt als het ware de informatie in de gedachten van het medium,

die dat vervolgens door middel van de eigen zintuigen omzet.

Daarom is het voor een medium erg belangrijk controle te krijgen over zijn eigen gedachten,

om de informatie zo zuiver mogelijk te krijgen.

In het mentale mediumschap zie je vaak dat de geestelijke wereld het bewustzijn van een medium beïnvloed,

waardoor deze tijdelijk op een ander niveau gezet wordt, zodat prikkels van de eigen zintuigen op de achtergrond komen te staan.

Mentaal mediumschap is de meest voorkomende vorm van mediumschap. 

 

Trance mediumschap. 

Er zijn verschillende soorten Trancemediums en hieronder wordt uitleg gegeven over het verschil.

Boodschappen die via trance worden doorgegeven noemt men ook wel channelen.

Dit doe ik meestal door middel van een geschreven boodschap.

Half trance; Ik blijf bewust in het lichaam aanwezig, zij het dat ik dan niet geheel bewust kan reageren.

Ik bezit de gave om goed tussen half trans en volledig bewustzijn te wisselen. 

De staat waarin een ik dan verkeer, is het beste te vergelijken met de bewustzijnsvorm

die iedereen kent als hij/zij starend in de verte kijkt.

Ik vind deze vorm prettig omdat ik dan contact kan houden met de cliënt.

Ik stel een gedeelte van mijn zintuigen ter beschikking aan mijn helpers en/of geleidegidsen uit de geestelijke wereld.


Healing mediumschap. 

Bij healing mediumschap kan ik de cliënt aanraken om informatie te verkrijgen.

Tevens kan een ik, wanneer er een energetische behandeling wordt gegeven, daardoor dieper naar de kern van de klacht gaan.

Ik mag dan met de hulp van mijn geleidegidsen / helpers het genezingsproces stimuleren / bevorderen. 


Wat is geen mediumschap? 

Verkrijgen van informatie uit andere bronnen, bijvoorbeeld uit de aura of van de gedachtewereld

van een persoon wordt niet onder mediumschap verstaan.

Het gaat om informatie vanuit de geestelijke wereld en dus niet vanuit de aardse invalshoek.

Dus als je van te voren weet wie je belt dan ben je nog geen medium.

Die informatie is wellicht juist en komt niet via onze normale zintuigen,

maar wordt eenvoudigweg niet vanuit de geestelijke wereld gestuurd.

Deze vorm van informatie verkrijgen valt onder de paranormaal talenten.

Overigens maken veel mediums wel gebruik van paranormale talenten om een cliënt een breed en volledig advies te kunnen geven.