De Helende Handen
De Helende Hand en een Luisterend Oor > Luister kindwerker

Luister kindwerker

Wat doet een luister kindwerker? Dit wordt een afstemming genoemd.

Op afstand wordt er contact gemaakt met het onderbewuste van die persoon die hulp heeft gevraagd of waarvoor hulp is gevraagd.

Er zijn verschillende benamingen voor telepatisch contact of zielscontact.

Wat er gebeurt is, na de aanvraag ga ik in gesprek met de ander en dan vraag ik waarom er een bepaald gedrag is,

samen gaan we dit gesprek in en ik laat de ander oplossingen aandragen,

die soms direct tot verandering leiden en soms duurt het wat langer.

Ook omdat de omgeving soms hun gedrag aan moeten passen.

Dit kunnen kleine dingen zijn maar ook ingrijpender.

Het belangrijkste is dat degene gehoord en gezien wordt, ook al kunnen ze zelf niet praten of zich uiten.

Het onderbewuste kan dit wel.

Via deze weg kan er ook met auralifters en vorige levens die nu nog een belangrijke rol spelen gewerkt worden.

Deze kunnen voor een belangrijk deel de oorzaak van ongewenst gedrag zijn, de persoon is zich hier echter totaal niet van bewust.

Wanneer en voor wie wordt er een aanvraag gedaan?

            kinderen met gedragsproblemen.

            mensen die niet kunnen spreken, leeftijd is niet belangrijk.

            ongeboren kinderen.

            mensen die vastlopen en niet weten waarom.

            mensen die inzicht in hun handelen willen hebben, waarom ze een bepaald gedrag vertonen.

Wat is het voordeel van een Luisterkind afstemming?

           het gebeurt op afstand,

           is niet belastend voor de persoon waar voor het is aangevraagd,

           het denken zit er niet tussen, dus het is altijd eerlijk,

vaak kunnen er dingen direct veranderd worden tijdens het contact, zodat er direct een verandering zichtbaar is.

de afstemming wordt op schrift gesteld, de aanvrager kan dus later terug lezen wat er gezegden gedaan is.

niet de afstemmer maar de persoon geeft de antwoorden, draagt de oplossingen zelf aan.

als de persoon zich niet uiten kan, kan hij/zij nu wel zeggen wat er is en hoe hij/zij zich voelt.

Ik werk volgens de Luisterkind Methode van Diana van Beaumont, zij heeft ook hierover een aantal boeken geschreven.

De afstemmingen kunnen aangevraagd worden voor iemand van 10jaar en jonger zonder de toestemming van het kind.

Voor kinderen van 10-18 jaar is hun toestemming ook nodig, echter de ouder krijgt de afstemming,

zelf kunnen ze alleen een afstemming aanvragen met toestemming van de ouder.

Verder kan de afstemming alleen aangevraagd worden voor jezelf, of voor iemand die dit niet kan omdat hij/zij daar niet toe in staat is.

Maar het moet binnen de familielijn liggen van ouder/kind.